ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ

Απορροφητής Καπνού 23W SS-595B S/PRO
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Απορροφητής Καπνού 23W της Pros'kit κατάλληλος για εργαστηριακό πάγκο.
54,87 €