ΚΟΛΛΗΣΗ

Κόλληση 1mm RX70 60/40 1/4 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
23,99 €
Κόλληση 0.8mm RX70 60/40 1/2 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
39,85 €
Κόλληση 1mm G227 1/4kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
37,35 €
Κόλληση 1mm RX70 60/40 1/2 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
39,75 €
Κόλληση 1mm G220 1/4kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
49,85 €
Κόλληση 1mm G227 1/2kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
54,99 €
Κόλληση 1.6mm RX70 60/40 1 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
65,00 €
Κόλληση ράβδος G220 1/2kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση σε ράβδο για μπάνιο
92,95 €