ΚΟΛΛΗΣΗ

Κόλληση 1mm RX70 60/40 1/4 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
21,86 €
Κόλληση 1mm G227 1/4kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
29,30 €
Κόλληση 1mm RX70 60/40 1/2 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
36,97 €
Κόλληση 0.8mm RX70 60/40 1/2 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
38,50 €
Κόλληση 1mm G220 1/4kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
49,29 €
Κόλληση 1mm G227 1/2kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση
51,15 €
Κόλληση 1.6mm RX70 60/40 1 kg RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Κόλληση με μόλυβδο υψηλής ποιότητας
65,01 €
Κόλληση ράβδος G220 1/2kg ROHS RED
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Οικολογική κόλληση σε ράβδο για μπάνιο
88,35 €