Βαθμονόμησης

Βαθμονόμετρο Θερμοστοιχείων MS7220 Mastech
Χρόνος Παράδοσης 1-3 εργάσιμες ημέρες
Όργανα ακριβείας που χρησιμοποιούνται ως όργανα μέτρησης ή ως πηγή για την βαθμονόμηση συσκευών θερμοηλεκτρικής σύζευξης
199,95 €